Veelgestelde vragen

 • Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren van 0 t/m 18 jaar, met complexe en meervoudige problematiek. Een gezinshuis bied opvang in een gezin in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding, 24/7. Bekijk de video van het Gezinspiratieplein ‘Wat is een gezinshuis?’ Je kunt zowel een gezinshuis starten in loondienst bij een zorgaanbieder, of als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als franchisenemer van onze partner Gezinshuis.com

 • Pleegzorg is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. De pleegouders nemen de zorg voor het kind tijdelijk over, binnen hun eigen gezin, tot de ouders de zorg voor het kind zelf weer aankunnen. Soms is dit alleen in het weekend of in de vakanties en soms is het beter als pleegouders de opvoeding helemaal overnemen. Het kind blijft dan voor langere tijd in het pleeggezin wonen.

 • Het Delaine fonds is een onafhankelijke organisatie en ontvangt geen overheidssubsidie. Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij goederen, donaties en financiële steun van onze achterban. Al onze projecten doen we in eigen beheer. Wij maken gebruik van vier verschillende soorten fondsenwerving:
  * Donaties van personen (eenmalig of periodiek)
  * Steun (goederen, hulp of gelden) vanuit de directe omgeving van een gezinshuis of pleeggezin 
  * Sociaal aandeelhouderschap: landelijke grote partijen die in het kader van bv MVO zich voor langere tijd en voor grotere geld- en goederenstromen verbinden aan het Delaine Fonds
  * Filantropen

 • Het gehele netto resultaat van het Delaine fonds komt bij de gezinshuizen en pleeggezinnen terecht. Dat kan zijn in de vorm van goederen, diensten of geld. Het netto resultaat is het geld dat overblijft na aftrek van de kosten (we streven naar maximaal 10%) die gemaakt worden voor het werven van donateurs en de kosten van de organisatie.

 • Nog niet. Omdat de stichting net gestart is zal het nog even duren voordat we de ANBI-status hebben. Zodra dit het geval is zal dat meteen duidelijk gecommuniceerd worden op de homepage.

 • Het bestuur van het Delaine fonds is onbezoldigd en krijgt dus geen loon of dergelijke vergoeding.

 • Dat kan op vele manieren: door een bijdrage te leveren aan een van onze projecten, door een eenmalige donatie, door gezamenlijk een arrangement op te zetten of door bijvoorbeeld een donatie van goederen. Heb je zelf ideeën hoe jij een bijdrage kunt leveren aan het Delaine Fonds? Neem dan contact op met Koen Dorgelo via 06 42 49 27 40 of mail naar info@delainefonds.com. Wil je als bedrijf een bijdrage leveren? Delaine fonds heeft hulp vanuit het bedrijfsleven hard nodig. Hier zijn veel verschillende mogelijkheden voor. Zo kun je bijvoorbeeld doneren in de vorm van een stage-/meeloopdag, goederen of geld. Je kunt er ook voor kiezen om als bedrijf het Delaine Fonds te sponsoren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

  Heb je een interessant idee voor samenwerking? Wij horen het graag! Neem contact op met Koen via 06 42 49 27 40 of mail naar info@delainefonds.com

 • Stuur een email naar info@delainefonds.com, onder vermelding van “opzegging” en met jouw persoonsgegevens. Je ontvangt een bericht zodra we de periodieke overschrijving hebben stopgezet. We bedanken je voor je inzet voor het Delaine Fonds!

 • Wij hanteren als Delaine fonds de stelling dat iedereen kan helpen: dus als je een idee hebt, bijvoorbeeld met jouw bedrijf, neem vooral contact op met ons. Dit kan via Koen op 06 42 49 27 40 of door te mailen naar info@delainefonds.com.