Onze missie

Er zijn in Nederland ruim 38.000 kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Hiervan wonen 20.000 kinderen in instellingen, omdat ze behoefte hebben aan een of meerdere vormen van professionele hulp. Wij zijn van mening dat elk kind zou moeten opgroeien binnen een ‘normaal gezin’, in een ‘normale’ omgeving en met liefdevolle, betrokken ouders. Iets wat in een instelling niet mogelijk is, maar in een gezinshuis of pleeggezin wel. Daarom zetten wij ons in voor deze gezinshuisouders en pleegouders en de geplaatste kinderen en jongeren.

Onze missie
Het Delaine Fonds ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren en de gezinsvormen waarin zij wonen. Bekijk onze projecten voor een overzicht van deze initiatieven.

Gebruik maken van onze projecten
Heb je een gezinshuis of ben je een pleeggezin en wil je graag gebruik maken van een van onze projecten? Neem dan contact op met Koen Dorgelo via 06 42 49 27 40 of info@delainefonds.com.

Delaine Fonds Community
Naast onze Facebook pagina hebben wij ook een Delaine Fonds Community. In deze community delen gezinshuisouders en pleegouders tips en ideeën, worden vragen voorgelegd of bijvoorbeeld goederen gedeeld. De community is echt van, voor en door gezinshuisouders. Door het intensieve contact met onze community signaleren wij kansen, valkuilen en vragen die leven bij gezinshuisouders, die input geven voor het starten van onze projecten.